AD TOPOLA UNIVERZAL BAČKA TOPOLA


Topola-univerzal

Sedište AD TOPOLA UNIVERZAL je opština Bačka Topola,

mesto: Bačka Topola, adresa: Glavna 55 A .

AKCIONARSKO DRUŠTVO TOPOLA UNIVERZAL RÉSZVÉNYTÅRSASÅG BAČKA TOPOLA je osnovano 1946. godine.

Preduzeće TOPOLA UNIVERZAL je u statusu: Aktivno privredno društvo.

Šifra delatnosti: 6820 -  iznjmljivanje vlasitith i izmaljenih nekretnina i upravljanje njima

PIB: 101445827

Matični broj: 08060665

Zakonski zastupnik: Dejan Olah - generalni direktor

Tekući račun 1: 325-9500700023524-45 - OTP banka Srbija AD Novi Sad

Tekući račun 2: 250-2030002155030-95 - Eurobank AD Beograd

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         DOKUMENTI:

Ugovor o organizovanju društva

Statut društva (prečišćen tekst)

Poslovnik o radu skupštine

Kodeks korporativnog upravljanja

Kodeks poslovnog ponašanja i poslovne etike zaposlenih

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

Zapisnik sa održane skupštine 11.06.2019.

 

Kategorije


Javno skladište


Prodavnica - B.Topola, Trg Dr Zorana Đinđića


Pekara


B.Topola, Glavna 60